Количество и объем контрольных, учебных работ

Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі

Дадатак 1. Узоры афармлення надпiсу на вокладцы сшытка

Дадатак 2. Колькасць і аб’ём навучальных работ па развіцці звязнага вуснага і пісьмовага маўлення на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Дадатак 3. Колькасць і аб’ём навучальных работ па развіцці звязнага вуснага і пісьмовага маўлення на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі

Дадатак 4. Колькасць кантрольных і навучальных работ на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

Дадатак 5. Аб’ём пісьмовых работ па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Русский язык», «Мова нацыянальнай меншасці», «Беларуская літаратура», «Русская литература» на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

Дадатак 6. Колькасць відаў арфаграм і пунктаграм у тэкстах кантрольных дыктантаў па вучэбных прадметах «Беларуская мова», «Русский язык», «Мова нацыянальнай меншасці» на II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі

Дадатак 7. Афармленне тытульнага ліста, подпісаў экзаменацыйнай работы

Дадатак 8. Аб’ём, афармленне i структура рэферата

Дадатак 9. Прыкладныя правілы афармлення запісаў у сшытках у ІІ–ІV класах

 

Агульныя патрабаванні да адукацыйнага працэсу і выхавання ва ўстановах

 

Кантрольныя работы і экзамены ва ўстановах павінны правадзіцца ў адпаведнасці з графікам, зацверджаным кіраўніком установы (намеснікам кіраўніка па вучэбнай рабоце) не больш чым па адным вучэбным прадмеце ў дзень у адным класе. Правядзенне кантрольных работ і экзаменаў у пятніцу і на апошніх гадзінах вучэбных заняткаў забараняецца ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі.