Нормативная документация

Канцэпцыя развіцця сістэмы адукацыі Рэспублікі Беларусь да 2030 года

Дзяржаўная праграма "Адукацыя і маладзёжная палітыка на 2021-2025 годы"

1. Нарматыўная дакументацыя па арганізацыі навучання ў 2022/2023 навучальным годзе:

1.1 Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі

1.2 Артыкулы Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі па выніковай атэстацыі

1.3 Адукацыйны стандарт агульнай сярэдняй адукацыі

1.4 Дзяржаўны школьны стандарт

1.5 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 19 верасня 2022 г. №322 "Аб установе агульнай сярэдняй адукацыі"

1.6 Пастанаўленне міністэрства адукацыі аб тыповых формах дзеннікаў навучэнцаў

1.7 Інструкцыя аб парадку запаўнення дакументаў аб адукацыі, дадаткаў да іх, дакументаў аб навучанні, уліку і выдачы дакументаў аб навучанні, уліку і выдачы дакументаў аб адукацыі, дадаткаў да іх, залатога, сярэбранага медалёў, дакументаў аб навучанні, зацверджаная пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 27.07.2011 № 194 (рэд. ад 08.06.2017)

1.8 Палажэнне аб бесперапынным прафесійным навучанні па прафесіях рабочых, зацверджанае пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15.07.2011 № 954 (рэд. ад 30.12.2019)

1.9 Спецыфічныя санітарна-эпідэміялагічныя патрабаванні да ўтрымання і эксплуатацыі ўстаноў адукацыі, зацверджаныя пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 07.08.2019 № 525

1.10 Санітарныя нормы і правілы «Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі», зацверджаныя пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 27.12.2012 № 206 (рэд. ад 03.05.2018)

1.11 Правілы бяспекі пры арганізацыі адукацыйнага працэсу, арганізацыі выхаваўчага працэсу пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаныя пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 03.08.2022 №227

1.12 Пералік мэблі, інвентару і сродкаў навучання, неабходных для арганізацыі адукацыйнага працэсу ўстановамі адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаны пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 12.06.2014 № 75 (у рэд. ад 16.10.2018)

1.13 Пералік дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь, якія ўтвараюцца ў працэсе дзейнасці Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, структурных падраздзяленняў абласных і Мінскага гарадскога выканаўчых камітэтаў, якія ажыццяўляюць дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы адукацыі і па справах моладзі, дзяржаўных арганізацый, падпарадкаваных Міністэрству адукацыі Рэспублікі Беларусь, з указаннем тэрмінаў захоўвання, устаноўлены ў дадатку да пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 28.11.2022 №450

1.14 Пералік дакументаў, абавязковых для вядзення асобнымі педагагічнымі работнікамі ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі, устаноўлены пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 27.12.2017 № 164

2. Нарматыўная дакументацыя па выніковай атэстацыі ў 2022/2023 навучальным годзе:

2.1 ІНСТРУКТЫЎНА-МЕТАДЫЧНАЕ ПІСЬМО МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ «Аб арганізацыі ў 2022/2023 навучальным годзе адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі»  

2.2 ІНСТРУКТЫЎНА-МЕТАДЫЧНАЕ ПІСЬМО МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ «Аб арганізацыі прафесійнай падрыхтоўкі вучняў устаноў агульнай сярэдняй і спецыяльнай адукацыі на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў межах вучэбнага прадмета «Працоўнае навучанне»

2.3 ІНСТРУКТЫЎНА-МЕТАДЫЧНАЕ ПІСЬМО МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ «Аб арганізацыі фізкультурна-аздараўленчых і спартыўна-масавых мерапрыемстваў з вучнямі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2022/2023 навучальным годзе»

2.4 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 11 ліпеня 2022 г. № 184 "Аб атэстацыі навучэнцаў пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі"

2.5 Пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 22.03.2021 №02-01-18/2231/дс/ «Аб новых падыходах да выніковай атэстацыі навучэнцаў»

2.6 Правілы правядзення атэстацыі навучэнцаў пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю, зацверджаныя пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 19.07.2011 № 93

2.7 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 8 жніўня 2022 г. № 234 "Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб атэстацыі ў парадку экстэрнату"

2.8 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 16 мая 2022 г. №120 "Аб тыпавых вучэбных планах агульнай сярэдняй адукацыі"

2.9 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 19 жніўня 2022 г. № 274 "Аб дакументах аб адукацыі, дадатках да іх, залатой, сярэбранай медалях і дакументах аб навучанні"

2.10 Метадычныя рэкамендацыі па фарміраванні культуры вуснага і пісьмовага маўлення ва ўстановах адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі (ад 7 ліпеня 2022 года)

2.11 Метадычныя рэкамендацыі па правядзенні кваліфікацыйнага экзамена

2.12 Метадычныя рэкамендацыі па напісанні падрабязнага (навучальнага, кантрольнага) пераказу па вучэбным прадмеце «Беларуская мова»

2.13 Методические рекомендации по написанию подробного (обучающего, контрольного) изложения по учебному предмету «Русский язык»

2.14 Метадычныя рэкамендацыі па складанні і ацэньванні тэставых работ па вучэбным прадмеце «Беларуская мова»

2.15 Методические рекомендации по составлению и оцениванию тестовых работ по учебному предмету «Русский язык»

2.16 Адкрыты банк тэставых матэрыялаў па вучэбнаму прадмету "Беларуская мова"

2.17 Открытый банк тестовых материалов по учебному предмету "Русский язык"

2.18 Рэкамендацыі па карэкціроўцы прыкладнага каляндарна-тэматычнага планавання (далей – КТП) у 2022/2023 навучальным годзе па вучэбным прадмеце "Беларуская мова" ў сувязі з неабходнасцю выдзялення асобных гадзін на напісанне навучальных і кантрольных сачыненняў

2.19 Рекомендации по корректировке примерного календарно-тематического планирования (далее – КТП) в 2022/2023 учебном году по учебному предмету «Русский язык» в связи с необходимостью выделения отдельных часов на написание обучающих и контрольных сочинений

2.20 Метадычныя рэкамендацыі па афармленні лакальных прававых актаў, рэгулюючых арганізацыю і правядзенне выпускных экзаменаў

2.21 Пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 15.06.2021 № 02-01-18/5177/дс "Аб функцыянаванні профільных класаў прафесійнай накіраванасці"

2.22 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29 жніўня 2022 г. № 290 аб педагагічным савеце і бацькоўскім камітэце ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі

2.23 Інструкцыя аб парадку перавода, аднаўлення і залічэння навучэнцаў, якія атрымоўваюць спецыяльную адукацыю

2.24 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 13.06.2011 № 28 "Інструкцыя аб парадку вывучэння беларускай і рускай моў замежнымі грамадзянамі і асобамі без грамадзянства, якія часова знаходзяцца або часова пражываюць у Рэспубліцы Беларусь"

2.25 Метадычныя ўказанні па арганізацыі кантролю і ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбных прадметах пры засваенні зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, прымяненню норм ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбных прадметах (ад 15 верасня 2022 года)

3. Нарматыўная дакументацыя па пераемнасці паміж ступенямі агульнай сярэдняй адукацыі:

3.1 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 25 ліпеня 2011 г. № 150. Аб зацвярджэнні Палажэння аб установе дашкольнай адукацыі і прызнанні страціўшымі сілу некаторых нарматыўных прававых актаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

3.2 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 25 ліпеня 2011 г. № 150. Аб зацвярджэнні Палажэння аб установе дашкольнай адукацыі і прызнанні страціўшымі сілу некаторых нарматыўных прававых актаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (у рэд. пастаноў Мінадукацыі ад 20.08.2013 № 78, ад 04.05.2017 № 43)

3.3 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 19 верасня 2022 г. №322 "Аб установе агульнай сярэдняй адукацыі"

3.4 Образовательные стандарты. Дошкольное образование (постановление МО РБ от 29.12.2012 № 146, 2019 №137)

3.5 Адукацыйны стандарт агульнай сярэдняй адукацыі

3.6 Постановление Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 27 декабря 2012 г. N 206 «Об утверждении санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования» и утративших силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов» (в ред. постановлений Минздрава от 29.07.2014 N 63, от 25.11.2014 N 78, от 17.05.2017 N 35, от 03.05.2018 № 39)

3.7 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8 "Об утверждении Санитарных норм и правил "Требования для учреждений дошкольного образования" и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов".

3.8 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования» утверждённых постановлением СМ РБ от 07.08.2019№137

4. Нарматыўная дакументацыя па надомным навучанні:

4.1 Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 26 ліпеня 2022 г. № 211 "Аб зацвярджэнні інструкцыі аб парадку асваення зместу адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі на даму"